Pomáham klientom identifikovať ich obmedzujúce presvedčenia, naučené matrice správania, ktoré používajú pri zvládaní záťaže či strachov. Tieto tzv. bloky sú stiesňujúce a obmedzujúce. Uvoľnením blokov sa zharmonizuje nielen organizmus klienta, ale aj celý jeho rodinný systém. Zbaví sa záťaže, ktorá ho blokovala, uvedomí si výnimočnosť seba samého. Dostaví sa prirodzené zlepšenie jeho psychického i fyzického zdravia. Pozitívnou zmenou vlastného postoja tak nájde iný pohľad na seba, svoje vzťahy, svet…

Pochopíte, že všetko, čo potrebujete je ukryté vo Vás… 🙂

 

Moje vzdelanie, výcviky,  kurzy, semináre…

* Vyštudovala som odbor  Psychoterapia a resocializácia na VŠZaSP v Bratislave, ktorý som ukončila štátnou skúškou aj z Psychoterapeutických metód a ich aplikácie.

* Som certifikovanou lektorkou vzdelávania dospelých Univerzity Komenského v Bratislave pre  SR a ČR.

* Výcvik 3 roky „Program rozvoja osobnosti“ PCA-Dr.Carl Rogers (The Person-Centred Approach ) „Slovenský psychoterapeutický inštitút“ PhDr. Ľudovít Dobšovič

* Výcvik 3 roky „Hypnotická a nehypnotická komunikační strategická psychoterapie Miltona H. Ericksona“ v rozsahu 600 hodin. Dr. Matuška, Praha

* „Re – Balancing Family Systems“, Stress defusing techniques, Family Constellations, Dr. Polivka, Vienna

* Kvantová terapia TKDM I.II.

* Transakčná analýza TA 101“ČATA“ Praha

* Silva Mind Control, Bratislava

* Advanced ONE BRAIN (Three in one Concept) Praha

* Hypnóza I. a II. podľa Miltona H. Ericksona, Praha, Dr. Zíka

* „The Success Principles“ seminár  Jacka Canfielda